F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Maak van je nieuwe BGP een succes

Het bedrijfsgezondheidsplan wordt in de wetgeving aanzien als een speerpunt voor optimalisatie van de gezondheid op uw bedrijf. Helaas heeft het bedrijfsgezondheidsplan ook een negatieve bijklank gekregen door het verplichte karakter.

Daarom ook graag enkele tips om het BGP nog beter te gebruiken!

Positieve insteek

Maak positief gebruik van de adviseurs aan je tafel, ze zijn er om te helpen.

Denk mee!

Jij als veehouder hebt de leiding over je bedrijf. Verandering en verbetering zal dan ook op jouw schouders rusten. Dan kan je ook best zelf de richting aangeven waar je heen wil.

Iedereen mee aan tafel

Iedereen zijn eigen expertise. Diergezondheid, voer, praktische uitvoering, budget. Informeer naar hun inbreng of vraag hen bij te schuiven op onze afspraak.

Voorbereiding

Met alle cijfers in beeld kunnen we efficiënt overleggen.

Maak het niet te groot

Ga echter niet overal een actiepunt oplijsten maar begin met deze die het meest dringend zijn en het snelst resultaat geven.

SMART doelen zijn beter te halen

Specifiek: Ik weet precies wat het doel is.

Meetbaar: We kunnen objectief kijken of we ons doel halen.

Aanvaardbaar: iedereen is akkoord dit doel na te streven op de afgesproken manier.

Realistisch : kleine stappen maken

Tijdsgebonden: afspraak wanneer we ons doel willen bereiken.

In het zicht

Hang de doelen uit in de hygiënesluis zodat we samen onze doelen voor ogen blijven houden.

Praktijkvoorbeelden

Wat is het meest duidelijk?

‘’ventilatie optimaliseren’’ of ‘’tegen volgend BGP 3 offertes verzamelen voor lameldeuren’’

‘’antibiotica verlagen’’ of ‘’ter preventie van borst buikvlies koppel ondersteunen met middel X aan dosering Y van week 8 tot 12’’

Aanmelden voor de nieuwsbrief?