F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

KSF1:Kritische succesfactoren kalverhouderij (deel 2)

KSF1: Kritische succesfactoren kalverhouderij (deel 2)

In het eerste deel over KSF 1 zag u de resultaten van het onderzoek gebaseerd op extern beschikbare bedrijfsgegevens, de bedrijfsdata. In dit tweede deel ziet u de resultaten van een uitgebreide enquête die bij veel- en laaggebruikers werd uitgevoerd.

Aantal fte (voltijdse werknemers) per 1000 kalveren

Hooggebruikers hebben vaker minder dan 1.25 fte per 1000 kalveren. Mogelijks is hier een verklaring te vinden waarom grote bedrijven gemiddeld een hoger antibiotica gebruik vertonen. Anderzijds zijn grotere bedrijven vaker geautomatiseerd (een trend die zich verder doorzet). Daarnaast kan een gerichte inzet van extra mankracht tijdens piekmomenten compenseren voor een lager gemiddeld fte.

Aantal stalgebouwen

Het lijkt er op dat bedrijven met meerdere stalgebouwen vaker een laaggebruik hebben. Er was echter verwarring in de vragenlijst of het ging over aparte gebouwen of aparte afdelingen. Toch sluit dit ook aan bij de mening van onze collega’s Peter en Eric die eerder deze maand te lezen was in De Kalverhouder (https://www.dekalverhouder.nl/nieuws/Antibiotica-zijn-hormonen-van-toekomst#1).

Aanzetten verwarming

Laaggebruikers zetten de verwarming vaker 24u voor aankomst van de kalveren aan. Hierdoor worden de kalveren in een behaaglijke stal opgevangen. Mogelijk is dit een voorbeeld van het feit dat deze kalverhouders als ondernemer meer preventief te werk gaan, waardoor ze laaggebruiker zijn. Aandachtspunt hierin is ook de communicatie naar de kalverhouder toe over wanneer hij/zij kalveren kan verwachten.

Aanpak van verschillende types kalveren

Laaggebruikers lijken hun management gerichter af te stemmen op het type kalf of nationaliteit die ze ontvangen. Ze zijn hier ook kritischer over (en misschien ook bewuster). Ze hebben meerdere aanpakmethodes afhankelijk van de situatie en schakelen indien nodig.

Bewustwording 

Zowel laaggebruikers als hooggebruikes schatten hun antibiotica gebruik gunstig in ten opzichte van andere bedrijven. Alle kalverhouders geven aan sociale druk te voelen om weinig antibiotica te gebruiken en hechten waarde aan manieren hoe andere kalverhouders er in slagen een laag antibiotica gebruik te hebben.

Controle

Zowel hoog-als laaggebruikers hadden het gevoel dat ze weinig controle hadden over hun antibiotica verbruik en dat vooral de kalverkwaliteit hun verbruik beïnvloedde. Toch slagen de structureel laagverbruikers er in om minder antibiotica te gebruiken. Ze slagen er vooral in hun werkzaamheden specifiek op de noden van het kalf op ieder tijdstip in de ronde af te stemmen.

Hoe past dit in onze manier van werken?

Uit het KSF blijkt de vraag van kalverhouders om te leren van hoe anderen hun bedrijf managen. Door frequente bedrijfsbezoeken en door kennis die verder gaat dan enkel het zieke kalf proberen wij onze klanten daarin te begeleiden. Onze adviezen ontstaan mede door positieve ervaringen bij andere kalverhouders die vanuit diergeneeskundig oogpunt ook te verklaren zijn.

In het kader van bewustwording bespreken wij het antibioticum gebruik op uw bedrijf van de voorbije ronde door middel van onze analyse. Alle koppel analyses zijn terug te vinden op onze portal. Dat kan alvast een indicatie geven waar u zich bevind met uw antibiotica gebruik.

Wat u kan doen om uw kalveren gezond te houden varieert dan weer iedere dag. Daarom is het belangrijk ook zelf goed te analyseren en aan te pakken. Niet handelen uit reactie op problemen, maar anticiperen. Vanuit die noodzaak hebben wij dan ook de cursus Eveal ontwikkeld die de theorie van diergezondheid koppelt aan de praktijk (www.eveal.nu). Die staat vol tips en beeldmateriaal om u te helpen snel te schakelen wanneer nodig. In combinatie met goed overleg met de dierenarts en uw voorlichter heeft u dan verschillende handvaten tot uw beschikking voor een optimaal en gezond bedrijf.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?