F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Kritische succes factoren

Medewerking kalverhouders belangrijk voor het bepalen van kritische succes factoren

Al enige jaren zijn we bezig het antibioticum gebruik te verminderen. Mede dankzij uw inspanningen hebben we veel bereikt. Nu staan we echter op het punt dat de daling van het gebruik nog maar langzaam gaat.

Opvallend hierbij is dat het sommige bedrijven lukt om in het groene gebied te geraken (en te blijven), waarbij andere bedrijven het maar niet lukt om uit de rode zone te geraken. Dit is voor Economische Zaken een reden geweest om Wageningen Universiteit (WUR) in te schakelen om in kaart te brengen wat de succes- en faalfactoren (kunnen) zijn om tot een verdere reductie te kunnen komen.

Een van de onderzoeksgebieden betreft de rol van de kalverhouder, reden voor deze oproep. U kunt de komende tijd telefonisch benaderd worden door een onderzoeker van WUR (Universiteit Wageningen) om een telefonische enquête af te nemen. Het is erg belangrijk, niet alleen voor u zelf maar ook voor uw collega’s, eigenlijk de hele sector, hier welwillend tegenover te staan. Het kost even tijd, maar levert de onderzoekers een schat aan informatie op, waar u uiteindelijk ook uw voordeel uit kunt behalen.

Overigens: ook dierenartsen zullen een dergelijk onderzoekstraject dienen te ondergaan, u bent niet alleen. Dus wordt u gebeld: doe direct mee of maak een afspraak voor een betere tijd dit interview af te laten nemen, van harte aanbevolen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief?