F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Infokalf berekeningen

Infokalf geeft inzicht in je antibiotica gebruik

Algemeen: de berekening 

Nederland loopt voorop in de registratie van diergeneesmiddelafgifte op bedrijfsniveau. Dankzij infokalf heeft men een beeld welke diergeneesmiddelen wanneer geleverd worden. In andere landen moet men de inschatting van gebruikte diergeneesmiddelen echter vaak nog baseren op verkoopgegevens van de groothandels aan de dierenarts.   Om bedrijven met elkaar te kunnen vergelijken gebruiken we hiervoor de term dierdagdosering: dit getal kunnen we definiëren als: de hoeveelheid geleverde diergeneesmiddelen gedeeld door de hoeveelheid aanwezige kilo’s dier. 

Per jaar of per koppel? 

Er is veel verwarring over de verschillende berekeningen van dierdagdoseringen (DDD) binnen Infokalf . De berekening gebeurt namelijk verschillend als men spreekt over de dierdagdoseringen per koppel of de dierdagdosering op jaarbasis  De verschillende berekeningen maken het mogelijk om bedrijven met diverse bedrijfsvoeringen met elkaar te vergelijken. 

Om te bepalen of u in de categorie veelgebruik valt kijkt men bij all-in all-out naar het gemiddelde van de koppelberekening van de laatste 2 rondes.   Is er geen all-in all out en dus geen koppelberekening mogelijk dan wordt gekeken naar de berekening per dierjaar obv de gegevens van de laatste 18 maanden en vervolgens wordt omgerekend naar gebruik per jaar door te delen door 1.5 

In onderstaande detailweergave van medicijnleveringen zie je de koppelberekening weergegeven.  Als er geen all-in all-out systeem is, is er ook geen koppelberekening mogelijk en wordt de dierdagdosering hier weergegeven op jaarbasis.  In beide gevallen gaat men aan iedere medicijnlevering een dagdosering toekennen! De sommen van alle leveringen bepalen je DDD (zie afbeelding). 

Via de vergrootglazen kan je per koppel of per kwartaal naar een detail overzicht van de medicijnleveringen.  Alle diergeneesmiddelleveringen worden doorgegeven aan infokalf, mede ter controle van diergeneesmiddelstromen. Enkel de geleverde antibiotica worden gebruikt voor de berekening van je dagdoseringen! 

Verschillen in de berekeningen 

De manier waarop de gegevens verzameld worden verschillen. Zo zijn het aantal aanwezige kalveren en hun gewicht anders voor de Infokalf berekening op koppelbasis dan op jaarbasis.   De aantallen waarop de berekeningen gebaseerd zijn kan je zien in de detail overzichten.   

De analyse uitdraai van DAP Thewi na iedere ronde 

Als klant bij DAP Thewi ontvangt u na iedere ronde een uitdraai van alle geleverde diergeneesmiddelen, de totale kostprijs en verschillende gegevens aangaande  dierdagdoseringen. 

In de detailbijlage kan je zien voor welk aandeel van de dagdoseringen bepaalde middelen meetellen. Hierbij houden wij rekening met het moment van afgifte.   Op de voorpagina staat de totale dier dagdosering van het afgesloten koppel: dit cijfer is op dezelfde berekening gebaseerd als de koppel DDD die je in infokalf kan zien. Er kan een miniem verschil zijn aangezien onze gewichtstabel per dag verschuift en die van Infokalf per week.

Het is mogelijk om jezelf te vergelijken met hoe de andere DAP Thewi klanten binnen je diercategorie het voorbije jaar gepresteerd hebben wat betreft DDD. 

 

PS: Infokalf ook voor VKI 

Niet enkel voor inzicht in je DDD maar ook voor VKI (start of slacht) aanmaak kan je infokalf gebruiken. Neem daar dus zeker een kijkje op www.infokalf.nl 

Aanmelden voor de nieuwsbrief?