F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Het voorjaar op komst.

Wanneer we naar buiten kijken zien we al de nodige aankondigingen van het naderende voorjaar. De sneeuwklokjes maken langzaam plaats voor de Crocussen en Narcissen. Ook nemen de activiteiten op het land weer toe en verschijnen de trekkers weer aan de horizon. De dagen worden alweer langer en de zon neemt snel in kracht toe. Hoewel dit ook ineens zomaar lijkt te kunnen veranderen. Juist deze plotse variatie in mn temperaturen en luchtvochtigheden zijn nog al eens de aanleiding van de nodige problemen op stal.

In deze nieuwsbrief willen we alvast vooruitlopen op een aantal maatregelen die u mogelijk kunnen helpen om deze periode zo goed mogelijk door te komen.

Wees allereerst goed attent op met name de mogelijke verschillen tussen de dag- en de nachttemperatuur. Pas hierop in overleg met uw dierenarts of vertegenwoordiger tijdig uw ventilatie-instellingen als bv begintemperatuur ventilatie en grootte van de inlaten aan. Dit om te voorkomen dat er te lang sterk afgekoelde buitenlucht met een te hoge snelheid wordt binnengehaald met mogelijke tocht en ziekte als gevolg.

Hoewel het overdag al erg prettig kan aanvoelen in het zonnetje zal de soms sterk dalende nachttemperatuur voor ons nuchtere kalf niet altijd als even prettig worden ervaren. Verwarm dan ook gedurende dit soort nachten tijdig bij. Zoals u weet is de streeftemperatuur hierin voor het nuchtere kalf 15 graden. Dit wordt nog meer van belang bij hoge luchtvochtigheden, die zoals bij u wel bekend, het ook makkelijker maken voor bv virussen en bacteriën om verder de luchtwegen van ons kalf binnen te dringen. Deze combinatie van beide factoren leidt tot nogal eens tot “heftige uitbraken van longproblemen”.

In deze wisselende omstandigheden is het ook van belang om ons kalf minder bloot te stellen aan “stressvolle” omstandigheden en grote (voer)wisselingen. Maar ook het langdurig open laten staan van de deuren tijdens het voeren met de mengwagen etc zijn zaken om zoveel mogelijk te beperken. Ons kalf heeft immers baat bij stabiele omstandigheden en juist nogal eens wanneer dit buiten nou net niet het geval blijkt te zijn.

Het voorjaar geeft ook bij u als veehouder nogal eens de nodige kriebels om bv uw stallen en/of gangpaden eens grondig schoon te maken. Natuurlijk een prima idee, maar doe dit dan alleen wanneer u ook in staat bent om de stallen etc ook weer goed droog en op temperatuur te krijgen, voordat de nieuwe kalveren arriveren. Bij een hoge luchtvochtigheid is een langere periode nodig om dit te bewerkstelligen.

Niet alleen wij krijgen “kriebels” van het komende voorjaar, maar ook bij ongedierte als vogels, ratten. muizen en vliegen begint het een en ander te jeuken. Gezien ook de toenemende groei van het gewas en dus het aanbod aan voedsel voor deze groep naast de stijgende temperaturen, leidt dit vaak tot een snelle toename van het aantal van deze ongewenste plaaggeesten. Bespreek tijdig met uw bestrijdingsadviseur hoe dit vroegtijdig en voor de langere termijn(zomer en najaar bv “vliegvrij”) op een juiste en verantwoorde manier te beperken. Dit zodat uw dieren in alle rust en reinheid van een goede voeropname kunnen genieten. Hier krijgt u als veehouder vaak ook een betere groei en dus technisch resultaat voor terug.

Tot slot wijzen wij nog even op de risico’s van het uitrijden van mest wanneer u in de laatste maanden een uitbraak van Salmonella hebt gehad. Dit zeker wanneer u ook nog andere runderen op uw bedrijf hebt staan. Mest blijft >4md besmettelijk indien er geen nieuwe mest meer bij komt! Zolang nieuwe mest geproduceerd wordt door besmette groep blijft mest besmettelijk. Na uitrijden besmette mest is het advies om minimaal 1 snede in te kuilen vooraleer vers voer te oogsten van het bemeste perceel(bron GD).

Aanmelden voor de nieuwsbrief?