F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Het ene antibioticum is het andere niet.

Een juiste toediening van een antibioticum is van groot belang voor de kans op een succesvolle behandeling. Uiteraard zijn er nog meerdere factoren van belang om een behandeling te laten slagen (ondersteunende maatregelen, juiste diagnose) maar daar gaan we in deze nieuwsbrief niet verder op in. Om een antibiotica-therapie goed toe te passen is het belangrijk om te weten dat de werking van een antibioticum afhangt van verschillende factoren. In deze nieuwsbrief zullen we een aantal factoren in het kort bespreken.

Dosering en concentratie: 
Om hun werking goed te kunnen doen moeten antibiotica ter hoogte van de bacteriën in het lichaam een voldoende hoge concentratie bereiken gedurende een bepaalde tijd om alle kiemen te doden of de vermeerdering ervan af te remmen. Het is dan ook altijd van belang een goede dosering te geven. Deze bepaald namelijk of je deze concentratie gaat bereiken. De dosering die je geeft hangt af van het gewicht van het dier en de concentratie van het middel. Daarom wordt de dosering steeds per kilogram gewicht vermeld. Houd je daar ook aan. Want minder leidt tot onvoldoende resultaat, maar meer leidt niet tot beter. 

Toedieningswijze: 
Ook de manier waarop je het antibioticum toedient is van belang. Dit bepaalt de snelheid waarmee de werkzame concentratie van het antibioticum bereikt wordt. Wanneer je een middel in de spier inspuit wordt het sneller opgenomen door het lichaam dan wanneer je het onder de huid injecteert. Dit komt door de hogere doorbloeding van spieren tov de huid. Het bereikt sneller een hogere concentratie, maar zal daarnaast ook sneller uitgescheiden worden. De concentratie in het lichaam zal dus ook eerder afnemen. Bovenstaande is allemaal uitvoerig getest bij de ontwikkeling van medicijnen en het is belangrijk het advies van de producent aan te houden en niet zelf te experimenteren. 

Behandel-interval: 
Na verloop van tijd verdwijnt ieder antibioticum uit het lichaam. Zodra de concentratie onder een minimaal niveau komt, zal het niet goed meer werken tegen de aanwezige bacteriën. Het is dus van groot belang om deze concentratie zo lang mogelijk boven deze minimale concentratie te houden. Afhankelijk van de snelheid waarmee het antibioticum verdwijnt, is herhaling van de behandeling noodzakelijk. Sommige antibiotica worden snel door het lichaam uitgescheiden of afgebroken in de lever. Ze verdwijnen vaak binnen 24 uur uit het lichaam. Deze zal je dan ook moeten herhalen om de concentraties op peil te houden.

Behandelduur:
Het is van belang dat je antibiotica lang genoeg geeft, waarbij een  antibioticum kuur altijd afgemaakt moet worden. Doe je dit niet en stop je voortijdig met behandelen, dan bestaat de kans dat er voldoende bacteriën overblijven en de infectie na korte tijd terugkeert of sluimerend schade blijft veroorzaken. Het risico bestaat dan zelfs dat deze bacteriën ongevoelig zijn geworden voor het antibioticum. Dit noemen we resistentie en dit is een groot probleem wanneer dit optreedt. 

Bewaaradvies en houdbaarheid:

Antibiotica moeten volgens de voorschriften van de fabrikant worden bewaard zodat ze hun werkzaamheid niet verliezen. Sommige antibiotica dienen gekoeld bewaard te worden, terwijl dit bij andere niet nodig is. Ook de houdbaarheidstermijn van injectiemiddelen na aanprikken bij injectiemiddelen verschilt per antibiotica. Op het flesje en de bijsluiter kunt u deze gegevens terugvinden.  

Omwille van bovenstaande factoren vraagt ieder antibioticum om een andere benadering. Bespreek de inzet en de werking van antibioticum dan ook regelmatig met uw dierenarts.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?