F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Handhygiëne

Het Covid-19 virus heeft een grote impact op de samenleving. Niet alleen het virus, maar met name ook de genomen maatregelen, waaronder het 1,5 meter afstand houden, het frequent handen wassen en het desinfecteren van de handen.

Handhygiëne wordt beschouwd als de belangrijkste maatregel om de overdracht van bacteriën te verlagen. Onder handhygiëne verstaan we: handreiniging, handdesinfectie en evt handverzorging met crème.

Op kalverbedrijven werd al voor de coronacrisis in de hygiënesluis, dus voor de toegang tot diervertrekken, veel aandacht besteed aan het handen wassen en het desinfecteren van de handen. Dit ter voorkoming van insleep van ziekten op het bedrijf. Bij het dragen van handschoenen moeten de handen ook van tevoren te worden gewassen.

Wist u dat: Het belang en de doeltreffendheid van een goede handhygiëne is aangetoond bij het bestrijden van ziekenhuisbacteriën in de humane geneeskunde? Door consequent de handen van het medisch personeel te laten wassen/desinfecteren tussen de patiënten door zijn de ziekenhuizen erin geslaagd om het aantal ziekenhuisinfecties drastisch te verlagen en hierdoor levens te redden (Jeroen Dewulf, 8 mythes over antibioticaresistentie ontkracht en de WHO)

Maar wat is een goede wijze van handen wassen en desinfecteren?

Alvorens deze vragen te beantwoorden dient men eerst meer over de huid te weten.

De huid:

De huid is opgebouwd uit verschillende lagen, met in iedere laag micro-organismen (o.a. bacteriën). Micro-organismen zijn grofweg te verdelen in twee soorten flora (verzameling micro-organismen):

  • De blijvende flora
  • En de tijdelijke flora

De diepere flora is blijvend, de oppervlakkige flora is vaak tijdelijk en wordt uit de omgeving opgenomen en afgegeven door middel van aanraking (dingen vastpakken, handen schudden). Ziekmakende micro-organismen zitten vrijwel altijd in de oppervlakkige lagen en behoren tot de tijdelijke flora. Goede handhygiëne verwijdert deze flora.

Een goede handhygiëne bestaat uit handreiniging of handdesinfectie of een combinatie van beiden.

  • Handreiniging: Zorgt voor het verwijderen van vuil en tijdelijke flora op de handen
  • Handdesinfectie: Reduceert zowel de tijdelijke als de blijvende flora van de handen.

Om een goede handhygiëne toe te passen dienen sieraden/accessoires afgedaan te worden en de nagels kort geknipt en niet gelakt te zijn.

Het handen wassen met zeep en het toepassen van handdesinfectie achter elkaar belast de huid behoorlijk en dient beperkt toegepast te worden. Dus dient er gekozen te worden tussen handen wassen met zeep of handen desinfecteren.

Handen wassen verdient de voorkeur bij zichtbare verontreinigingen, contact met lichaamsvochten (bloed), secreta (speeksel, snot etc.) en  excreta (ontlasting en urine).

Handen desinfecteren in alle andere gevallen.

Hoe was ik goed mijn handen?

Goed handen wassen onder stromend water en voldoende (vloeibare) zeep. Wrijf de zeep goed in gedurende minimaal 10 seconden en spoel de handen gedurende minimaal 20 seconden af onder stromend water. De tijd van handen wassen is natuurlijk afhankelijk van de mate van vervuiling. Hoe viezer de handen, hoe langer het wassen van de handen duurt. Raak bij voorkeur niet de kraan of de dispenser aan met de handen. Droog de handen af met een schone (papieren) handdoek. De handen moeten zichtbaar schoon zijn!!!

 Hoe desinfecteer ik mijn handen?

Gebruik handdesinfectiemiddelen met de NEN-norm 1500 en met een N of NL-nummer. Bij voorkeur een desinfectiemiddel op alcohol-basis (minimaal 70% alcohol). Zorg dat de handen droog en schoon zijn en vul je hand met desinfectiemiddel (met een minimale hoeveelheid die 2-3 cm2 bedekt van je handen), wrijf je handen hier mee in gedurende minimaal 30 seconden. Laat de handen drogen aan de lucht.

Als de handen schoon zijn: Let op wat je aanraakt! Uw telefoon kan het effect van handhygiëne tenietdoen!!

Bronnen: Diergeneeskundig vademecum reiniging en desinfectie nr 3 2019; WHO; NHG; 8 mythes over antibioticaresistentie ontkracht.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?