F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Eindejaarswens 2019

Geachte relatie,

2019 gaat de historie in als een roerig jaar!  Vanuit verschillende hoeken ligt onze sector onder vuur, soms op een zodanige manier dat het voor de hand ligt in de verdediging te schieten en daarbij emotioneel te reageren. Heel begrijpelijk, soms ook goed.

Echter: als knuppels in het hoenderhok worden geworpen, is het zaak deze knuppels er weer uit te werken. Daar waar hoenders dit blijkbaar volgens het gezegde niet lukt, kunnen wij dat wel: samenwerken! Niet stilstaan en afwachten doch rust bewaren en samen de strijd aangaan.

We doen het niet slecht, maar het kan natuurlijk altijd beter en anders. Luisteren, aanpassen, samen plannen maken, ook al lijkt het een mijl te ver en te snel. We zijn een innoverende sector, bereid om aanpassingen in te voegen. Kijk bijvoorbeeld naar de opmars van de rubber vloer, de ruwvoervoorziening etc. Maar ook: verder kijken dan de neus lang is. Niet alleen tot de landsgrens zoals menig actievoerende partij oproept, doch ver daar overheen.  We zijn een onderdeel van een grotere kringloop, laten we deze in beeld brengen. Een steun kan zijn dat LNV en BZ samen het Netherlands Food Partnership hebben gelanceerd waarin Nederland stappen zet wereldwijde voedselzekerheid een stap verder te brengen. Hier liggen kansen!

Bij al die plannen, vooruitzichten en waan van de dag ideeën hebben we dit jaar gelukkig ook weer samen met u ons best kunnen doen om de gezondheid, veiligheid en welzijn van uw dieren te verzorgen, we hebben dit heel graag gedaan. En willen dit heel graag blijven doen, zijn blij met uw vertrouwen in onze praktijk en onze mensen. Ook hier: samen komen we verder. Niet alleen in de gewenste verdere antibioticareductie maar ook in de kansen en mogelijkheden die de toekomst vragen.

Hierbij is kennis nog steeds een groot deel van de macht; uw eigen kennis (www.eveal.nu!) maar ook uw kennis op stal is van groot belang, moge het eindejaarskado hier een onderdeel van worden.

Wij danken u voor de prettige samenwerking het afgelopen jaar en wensen u het allerbeste voor 2020 toe, opdat het decemberlicht ook voor u en onze hele sector blijft schijnen!

Dierenartsen en ondersteunend personeel van DAP THEWI BV

Aanmelden voor de nieuwsbrief?