F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Covid-19

In het kader van Covid-19 (Corona virus) nemen wij de veiligheidsmaatregelen van de overheid ter harte en proberen hier op gepaste wijze invulling aan te geven.

Zowel u, veehouders, als wij, de dierenartsen, proberen we met onze partners de voedselketen in stand te houden en gezondheid te borgen. Dit houdt in dat wij onze dienstverlening continueren.

Wel nemen wij vanaf heden gepaste maatregelen. Zo is iedereen werkzaam, echter is de bezetting op de praktijk geminimaliseerd en gaan diverse dierenartsen rechtstreeks per regio visites rijden. Het kan hierdoor voorkomen dat u een andere dierenarts treft dan dat u gewend bent.

Mocht een dierenarts koorts en griepverschijnselen hebben, zal deze geen visites rijden.

Sociale contacten proberen we te minimaliseren tot 6 april.

Verder vragen wij u om:

  • De hygiënesluis op orde te houden en toezien op de juiste wijze van gebruik bij de noodzakelijke bezoekers
  • Bezoekersregistratie goed bij te houden
  • Melden van “griep” verschijnselen bij u of uw gezinsleden bij het maken van een afspraak

Aanmelden voor de nieuwsbrief?