F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Communicatie van kalveren en runderen

Communicatie in kuddes tussen individuen is zeer belangrijk om de kudde stabiel en intact te houden. Vandaar dat kalveren en runderen in het algemeen via diverse manieren met elkaar communiceren. Manieren van communiceren bij runderen is via lichaamstaal, geur en geluid.

Lichaamstaal

Staartbewegingen, oorpositie en lichaamshouding zijn allemaal belangrijke aanwijzingen van hun gemoedstoestand. Een kalf dat zich bedreigd voelt, zal zijn oren platleggen en zijn staart tussen de benen steken. Koeien gebruiken ook geur en aanraking als communicatievormen, vooral tussen moeder en kalf. De geur van een kalf helpt de moeder om haar jong te herkennen, zelfs in een grote kudde. Oogcontact en de richting waarin een rund kijkt kunnen andere runderen waarschuwen voor potentieel gevaar. Daarnaast is de onderlinge rangorde binnen een kudde vaak duidelijk zichtbaar door dominantie- en onderdanigheidsgedrag, zoals duw- en stootbewegingen.

Geluid

Runderen gebruiken een scala aan vocalisaties om hun emoties en intenties over te brengen. Bijvoorbeeld, koeien loeien vaak als ze stress ervaren. Dit loeien kan variëren in toonhoogte en intensiteit, afhankelijk van de situatie en emotie.

Het loeien van kalveren varieert in toonhoogte, duur en intensiteit, afhankelijk van de reden achter het loeien. Over het algemeen zijn kalvergeluiden hoger van toon en minder krachtig dan die van volwassen koeien. De vocalisaties van kalveren zijn vaak meer schriller en hebben een hogere frequentie, wat hen onderscheidt van de lagere, meer resonerende loeien van volwassen runderen. Met name rond voertijd in het begin van de ronde kunnen kalveren vanwege de trek en aandacht herhaald kort en luid roepen. Dit geluid kan meer dan 95 decibels bedragen. Daarnaast kunnen kalveren loeien vanwege stress, angst en om aandacht te krijgen.

Door deze geluiden en het bijbehorende gedrag te begrijpen, kunt u als veehouder beter inspelen op de behoeften en het welzijn van kalveren, wat bijdraagt aan hun gezondheid en groei.

Schade door geluid aan het menselijk oor en preventie

Luid geluid kan aanzienlijke schade aan het menselijk oor veroorzaken. Geluid wordt gemeten in decibels (dB), en blootstelling aan geluiden boven de 85 dB kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Dit type schade kan geleidelijk optreden, bijvoorbeeld bij langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus in fabrieken en door het luisteren naar harde muziek. Schade aan het binnenoor kan leiden tot permanente gehoorverlies, tinnitus (oorsuizen) en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid).

Om gehoorschade te voorkomen, zijn er verschillende maatregelen die men kan nemen, waaronder: Gebruik van Oordopjes of Gehoorbeschermers

Deze kunnen het geluidsniveau dat het oor bereikt aanzienlijk verminderen. Door deze te dragen, kan men de gehoorschade door het geluid van kalveren met name in de beginfase voorkomen en wordt een goede gehoorgezondheid behouden.

Geluidsniveau bepalen

Het aantal decibels is eenvoudig te meten middels een app op je telefoon. Het kan verhelderend zijn om op een aantal momenten op de dag of tijdens de ronde het geluidsniveau te meten en hierdoor te bepalen of gehoorbescherming wenselijk is tijdens bepaalde werkzaamheden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?