F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Apotheeknieuws, Belangrijk!

Geachte relatie,

Recent is door de Europese Commissie het besluit genomen tot wijziging van de wachttijd voor diergeneesmiddelen voor injectie, bevattende Vitamine A.

In ons assortiment betreft dit het volgende diergeneesmiddel:

Multivitamin PRO. INJ. – REG NL 3190

De wachttijd van dit product wordt aangepast naar 166 dagen voor de slacht bij rund/kalf

Alhoewel de wachttijden pas officieel van kracht worden na beoordeling en goedkeuring van de wijzigingsaanvraag, adviseren wij u om de genoemde wachttijden per direct te hanteren.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan horen we het graag van u.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?