F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Aandachtspunten individuele registratie behandelingen

In deze nieuwsbrief maken we graag even tijd om aandacht te vragen voor een goede registratie van individuele behandelingen.

Waarom goed registreren

Verantwoordelijkheid met betrekking tot de voedselketen:

Het bedrijfsregister is in de eerste plaats een document om bij het afleveren van kalveren snel en zeker te zijn dat geen enkel kalf nog in de wachttijd valt. De registratie moet 100% sluitend zijn zodat hier geen fouten in voor komen.

Er zijn stemmen die het publiek willen laten geloven dat er nog ‘’antibiotica in het vlees’’ aanwezig is. Dit ondanks een sterke keten met de nodige controles om dit te vermijden.

Allereerst kunnen we op de veehouderij alvast verwijzen naar een goede registratie. Steekproefsgewijs worden ook nog steeds haar- en urinemonsters genomen als extra controle. Daarnaast is er uiteraard continue monitoring op residuen in het slachthuis. We hebben dit als sector goed op orde, aan ons allemaal om dit zo te houden en uit te dragen. Ook als dierenarts hebben wij veel controlepunten en verplichtingen met betrekking tot ons dagelijks werk.

Bedrijfsvoering, begeleiding en evaluatie:

Een goed register helpt jou en ons bij de dagelijkse bedrijfsvoering en begeleiding. Hieronder een aantal attentiepunten voor het individuele kalf, maar ook voor het koppel:

Moeten er dieren nabehandeld worden?

Gebruik ik de juiste doseringen en ondersteuners?

Hoeveel kalveren heb je de voorbije week behandeld? Is er reden om je hier zorgen over te maken? Hoe verhoudt zich dit tot andere rondes? Denk hierbij aan de 4-10% regel.

Is er een bepaald deel in de stal of deelkoppel wat moeizamer gaat?

Dit is erg belangrijke info ter evaluatie van de gezondheid op stal, zowel korte als lange termijn. In module @ van Eveal GLOET gaan we hier uitgebreid op in.  https://eveal.nu/modules/module-2-gloet

Wanneer afmesters kalveren ontvangen uit de opfok is het ook fijn een correcte en nette behandelgeschiedenis te ontvangen, zodat attentiekalveren al vroeg de juiste aandacht kunnen krijgen. Een kwestie van collegialiteit.

Onderbouwing van correct handelen:

Af en toe moeten we ons correcte handelen onderbouwen. We behoren tot de wereldtop in dierlijke productie, maar leven ook in een wereld waarin controles door derden als borging voor dierwelzijn en voedselveiligheid worden ingezet.

Een goed bijgehouden register helpt dan ook als de vraag komt of je kundig hebt gehandeld in bepaalde situaties. Een specifiek voorbeeld is onderbouwen of je onze adviezen goed opvolgt. Wanneer wij een nabehandeling adviseren is dat in principe niet vrijblijvend, omdat een ziekte probleem is vastgesteld. Bijvoorbeeld na diergeneeskundige ingrepen zoals staartamputatie. Gelukkig zijn fouten zeldzaam, maar vaak ook van administratieve aard.

Hoe goed registreren?

In principe is dit vormvrij, zolang alle nodige informatie maar beschikbaar is. Dit kan met behulp van een eigen systeem, onderstaand Vitaal Kalf registratieformulier of met digitale oplossingen.

https://www.kalversector.nl/resources/uploads/2023/02/SBK-KVK-FORM-050-01-20170301-Registratieformulier-individuele-behandelingen.docx

Ook bij een eigen systeem is het dus van belang dat er geen twijfel bestaat over welk kalf wanneer en met wat is behandeld. Daarom zijn in Vitaal Kalf de volgende minimum bepalingen opgenomen:

  • Alle medicijnen, ook als ze 0 dagen wachttijd hebben moeten worden geregistreerd (denk bijv. aan ondersteunende vitaminen en mineralen preparaten).
  • Naam diergeneesmiddel (of registratienummer)
  • Dosering per dier
  • Werknummer (dus niet enkel de laatste 3 cijfers bijv.)
  • Datum van inzet. Let op dat ook het jaartal op het document staat!
  • Aantal behandeldagen of iedere dag apart de behandeling noteren

De reden van behandeling/ opmerking is niet verplicht, maar kan wel helpen bij de eigen bedrijfsvoering.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?