F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Hoe zit het nu met geblokkeerde kalveren (I&R problemen)?

Als kalverhouder kunt u buiten uw schuld en medeweten betrokken zijn geraakt met blokkade van een of meerdere kalveren op uw bedrijf door fouten in het I&R systeem van een melkveehouder. De dieren mogen niet weg, hoe zit dit nu?

Het is Europese wetgeving dat van dieren waarvan de herkomst niet kan worden aangetoond geen producten in de humane voedselketen terecht mogen komen.  Ook de petfood industrie is geen alternatief omdat eisen hieraan gesteld dezelfde zijn als gesteld voor humaan voedsel. Wel kan een dergelijk dier dienen als voedsel voor dierentuindieren.

Nederland kan hier niet van afwijken, daarom zijn deze dieren op uw bedrijf geblokkeerd en mag u ze niet zo maar afvoeren!

De onderzoeken zijn nog in volle gang, hier wordt door de sector en de overheid hard aan gewerkt.

Moeten deze dieren dan tot in lengte van dagen op uw bedrijf blijven staan? In principe wel, maar er is nu een mogelijkheid om dieren waarvan de herkomst niet kan worden aangetoond of als dit noodzakelijk is in het kader van dierwelzijn, diergezondheid of volksgezondheid onder voorwaarden af te voeren naar het slachthuis alwaar ze gedood en afgevoerd worden.

Hiervoor is een vergunning nodig welke is aan te vragen via de site van de NVWA (www.nvwa.nl) via de volgende link: Aanvraag_ontheffing_IR_v1.

Dit maakt euthanasie op uw bedrijf overbodig.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?