F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Voedselketeninformatie (VKI)

Wat is VKI?

Bij de levering van slachtkalveren moet u als kalverhouder informatie geven over de gezondheid van de kalveren en uw bedrijf. Deze ‘voedselketeninformatie’ (VKI) is verplicht in de hele Europese Unie.

VKI geeft informatie over de geleverde kalveren met de bestemming slacht. De informatie maakt duidelijk op welke punten de NVWA bij het slachten extra moet letten. Dit draagt bij aan een optimale veiligheid van het vlees. Bij ontbreken van het  VKI-formulier of delen daarvan kunnen de dieren dan ook niet geslacht worden.


Wanneer VKI

U geeft VKI op in alle gevallen dat een dier of een groep dieren (direct of via een handelaar) naar de slachterij gaat. Dit geldt ook voor noodslachtingen waarbij wij als bedrijfsdierenarts een dier op het bedrijf verdoven en verbloeden. Daarnaast maken we bij een noodslachting een “verklaring voor noodslachting” op.

VKI kan elektronisch of via papier doorgegeven worden. Hierbij bestaan er twee formulieren. Een formulier met SKV-certificaat of, voor kalveren zonder SKV-garantie, een formulier zonder SKV-certificaat.

Op de website van SKV kan u het VKI terug vinden en digitaal opstellen


Invullen van het VKI

Met enige regelmaat worden we als praktijk gecontacteerd over de vereiste informatieverstrekking op het VKI-formulier. Op een deel van de vereiste informatie gaan we hier verder op in.

Is er relevante informatie te melden over de gezondheidsstatus van de kalveren, b.v. de aanwezigheid van een afgebroken injectienaald?

Geef hier aan of er sprake is van een afgebroken injectienaald en indien bekend, de locatie van de naald. Vermeld hier verder of er andere bijzonderheden te vermelden zijn.

Is het af te leveren (deel)koppel in de 35 dagen voorafgaande aan de slacht ziek geweest en/of behandeld geweest met diergeneesmiddelen?

Vermeld moet worden of de af te leveren dieren als (deel)koppel in de afgelopen 35 dagen zijn behandeld en voor welke aandoening.

Indien meer dan 5% van de af te leveren dieren door middel van een koppelkuur zijn behandeld, dient deze vraag met ‘ja’ te worden beantwoord. Ook de reden van behandeling dient te worden vermeld op het formulier.

Zijn er kalveren behandeld met diergeneesmiddelen waarvan de wachttermijn in de 7 dagen voorafgaande aan de dag van slachten is verlopen?

Alle middelen moeten worden vermeld waarvan de wachttermijn voor organen en vlees in de laatste zeven dagen voorafgaande aan de slacht is verlopen. Enkele voorbeelden:

  • Een middel met een wachttermijn van 3 dagen dat 6 dagen voorafgaand aan de slacht (of korter)  is toegediend.
  • Een middel met een wachttermijn van 7 dagen dat 10 dagen voorafgaand aan de slacht (of korter)  is toegediend.
  • Een middel met een wachttermijn van 28 dagen dat 33 dagen (of korter) geleden is gebruikt.

LET OP: voor producten met een lange wachttermijn kunnen dit dus behandelingen zijn van méér dan 35 dagen geleden. Het product met de langst geldende wachttermijn is Genta-ject® 10%, met een wachttermijn van  139 dagen. Hier vragen we dan ook uw extra aandacht voor, met name bij het vroegtijdig slachten van (deel)koppels !

Zijn er voor de consument gevaarlijke aandoeningen bij dieren van het bedrijf geconstateerd, b.v. ziekten zoals salmonellose (aantoonbare infectie), ziekte door zoönotische E. Coli?

Indien salmonellose is vastgesteld bij het af te leveren (deel)koppel geeft u dit aan op het formulier.

Bij twijfel: raadpleeg uw dierenarts!


Conclusie

Het is in uw eigen belang dat het VKI-formulier zo volledig mogelijk wordt ingevuld.  Zo kun je als kalverhouder aantonen dat je je  aan de geldende wachttermijn hebt gehouden. Met de VKI ondersteun je de NVWA om mee te helpen zorgen dat de controle op residuen efficiënt en afdoende gebeurt. Het doorgeven van deze informatie langsheen de keten zorgt uiteindelijk voor een goed gecontroleerd en veilig stukje vlees!

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief?