F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

1 maart: UDD regeling van start, beperkingen inzet

Op 1 maart is de UDD regeling ingegaan wat inhoudt dat een kalverhouder geen antibiotica meer op voorraad mag hebben en niet meer mag toedienen.

Gelukkig wordt hierop een uitzondering gemaakt als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Voorwaarden UDD nee-tenzij regeling

1.    Er is een 1-op-1 overeenkomst (heeft u deze al ondertekend?)

2.    Er is een Bedrijfsbehandelplan (BBP)

3.    Er is een Bedrijfsgezondheidsplan (BGP)

4.    Er is een vervangregeling (deze staat op de 1-op-1 overeenkomst)

5.    Er vindt tenminste 1 maal per 3 maanden een bezoek plaats van de dierenarts

Alleen als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet dan kunt u op beperkte schaal antibiotica op voorraad hebben en kunt u zelf een behandeling inzetten.

Beperkende voorwaarden

1.    uitsluitend 1e keus antibiotica

2.    aandoening en middel staan op het BBP

3.    maximaal 15% van de voor de betreffende aandoening gevoelige dieren op voorraad

Uiteraard op diagnose en advies van de dierenarts, zoals besproken bij het doornemen van het BBP

Voor het zelfstandig inzetten van 2e keus middelen zijn nog nadere voorwaarden gesteld, het gebruik ervan wordt hiermee sterk beperkt:

Voorwaarden 2e keus

1.      Alleen voor gewrichtsontsteking, darmontsteking en luchtweginfecties

2.      Alleen na diagnose dierenarts

3.      Maximaal 5% van de voor de betreffende aandoening gevoelige dieren op voorraad

4.      Antibioticum moet 14 dg na voorschrijven van bedrijf af zijn

Wat verandert er nog meer?

Naast strenge voorschriften voor de dierenarts, waaronder strikte verslaglegging, is een verplicht bedrijfsbezoek in de wet opgenomen; het reguliere bezoek. Dit dient tenminste 1 maal per 3 maanden plaats te vinden, hierbij vervalt dus de regeling zoals die gold voor de rosé-afmestbedrijven: ieder kalverbedrijf dient tenminste 1 maal per 3 maanden bezocht te worden.

Ook nieuw is dat het BGP binnen het jaar vernieuwd dient te worden (bij veelgebruikers blijft de geldigheid een half jaar of per ronde) en niet meer per kalenderjaar, houdt hier rekening mee.

Al met al talloze veranderingen waarbij wij u graag willen ondersteunen, een “koelkastbezoek” hoort daar zeker bij!

Om meer inzicht te krijgen in uw voorraad vragen wij u om gebruik te maken van de voorraadlijst en deze aan ons door te sturen via de mail of fax voordat u weer nieuwe kalveren krijgt.

Het ministerie van Economische Zaken heeft naar aanleiding van deze wetgeving ook een informatiefolder uitgebracht, waarin een flowchart is verwerkt ter verduidelijking. Wij willen u deze folder niet onthouden en u kunt deze folder via deze link bekijken.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?