F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuws

Iedere maand proberen wij u op de hoogte te brengen van actualiteiten en onze kennis te delen middels een nieuwsbrief. Op deze nieuwsbrief kan een ieder zich abonneren. Ook alle eerdere edities zijn via onze site te raadplegen.

Nieuwsbrief juli 2009: Oogaandoeningen

Oogaandoeningen bij runderen kunnen onderverdeeld worden in infectieuze (besmettelijk) en niet infectieuze aandoeningen. De oorzaak van een niet infectieze oogaandoening is vrijwel in alle gevallen trauma. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren…

Lees meer

Nieuwsbrief juni 2009: Hittestress

De komende maanden zullen we waarschijnlijk weer vaker te maken gaan krijgen met warme dagen. Dit kan bij kalveren leiden tot hittestress. Hittestress is een toestand waarbij het dier zijn eigen…

Lees meer

Nieuwsbrief mei 2009: Ontstekingsremmer

Ontstekingsremmers Hoewel het gebruik van ontstekingsremmers al goed is ingeburgerd in de vleeskalverhouderij, krijgen we toch vaak vragen over wanneer welke ontstekingsremmer gebruikt moet worden en/of het wel zinvol is. In  deze nieuwsbrief wijden we…

Lees meer

Nieuwsbrief april 2009: De runderlintworm

Deze nieuwsbrief zal gaan over de lintworm. De reden van deze nieuwsbrief is dat op 17 maart de directeur van het bureau risicobeoordeling VWA een advies heeft weggelegd bij minister…

Lees meer

Nieuwsbrief maart 2009: De staart

De staart is voor kalveren om meerdere redenen van belang, namelijk: Het verjagen van vliegen en ander ongedierte Het sociale gedrag: De houding van de staart bij kalveren kan veel zeggen over…

Lees meer

Nieuwsbrief februari 2009: Schuimende mest

De laatste jaren worden we steeds vaker geconfronteerd met schuim op de roosters vooral bij de rose-kalverhouders. Dit probleem is zich pas duidelijk gaan openbaren sinds de wettelijke bepalingen voor het uitrijden…

Lees meer

Nieuwsbrief januari 2009: Mycoplasma bij luchtwegaandoeningen

Luchtwegproblemen bij kalveren worden door een of meerdere kiemen veroorzaakt. Zo kunnen bij luchtwegproblemen de volgende kiemen worden waargenomen: virussen (o.a. IBR, BRSV(pinkengriep), PI3, BVD, corona- en adenovirus Bacteriën (o.a.…

Lees meer

Nieuwsbrief december 2008: Ventileren

Om te beginnen, waarom ventileren we ook al weer??? Allereerst is het de bedoeling dat we de afvalstoffen afvoeren (minimale ventilatie). Dit zijn een aantal potentieel giftige gassen, waarbij ammoniak de…

Lees meer

Nieuwsbrief november 2008: Lebmaagzweren

Door aanpassingen in het rantsoen en het verbeterde welzijn worden lebmaagzweren minder vaak waargenomen. Echter af en toe komen we nog een kalf met een lebmaagzweer tegen vooral in de wintermaanden. Lebmaagzweren…

Lees meer

Nieuwsbrief oktober 2008: Sterrenkijker

Sterrenkijker is een verschijnsel waarbij het hoofd van het kalf strak naar achteren gebogen is. Sterrenkijken komt als verschijnsel bij meerdere ziekten voor. De ziekten waarbij sterrenkijkers kunnen ontstaan zijn…

Lees meer

Aanmelden voor de nieuwsbrief?