F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuws

Iedere maand proberen wij u op de hoogte te brengen van actualiteiten en onze kennis te delen middels een nieuwsbrief. Op deze nieuwsbrief kan een ieder zich abonneren. Ook alle eerdere edities zijn via onze site te raadplegen.

april 2008: mededelingen

Website www.IKBvleeskalveren.nl is online. Op deze website is vrijwel alles te vinden met betrekking tot het nieuwe IKB systeem voor rosé- en blankvleeskalveren. In het kader van de nieuwe IKB…

Lees meer

Nieuwsbrief april 2008: Injectietechnieken

In de kalverhouderij ligt de nadruk ook op het individuele dier. Dit houdt in dat er vaak naar een passende behandeling per kalf wordt gekeken. De behandeling kan bestaan uit het toedienen…

Lees meer

Nieuwsbrief maart 2008: Luizen

Luizen zijn parasieten (insecten) die leven op de huid van kalveren.  Luizen zijn 1-6mm groot, waardoor ze met het blote oog zichtbaar kunnen zijn.  Bij kalveren komen twee soorten luizen…

Lees meer

Nieuwsbrief februari 2008: Sorteren

Sorteren Sorteren van kalveren is van bittere noodzaak in zowel de witvlees- als de rosésector om optimale technische en financiële resultaten te behalen. Het sorteren heeft tot doel om het…

Lees meer

Nieuwsbrief januari 2008: Pasteurella

Twee belangrijke bacteriën, die verantwoordelijk kunnen zijn voor veel schade in de kalverhouderij zijn Mannheimia haemolytica (eerst pasteurella haemolytica) en Pasteurella Multocida. Beide bacteriën kunnen aanwezig bij een gezond kalf in…

Lees meer

Nieuwsbrief december 2007: Masterplan en IKB kalf, wat verandert er in 2008?

Afgelopen weken zijn er in het land voorlichtingsbijeenkomsten geweest voor kalverhouders. Reden van deze bijeenkomsten zijn  de maatregelen die door de sector genomen worden en vanaf januari 2008 in werking treden. Aangezien…

Lees meer

Nieuwsbrief november 2007: Cachexie

De wintermaanden komen er weer aan en dan gaan we meer kalveren zien die cachectisch zijn. Maar waar hebben die dierenartsen het dan over, wat is nou eigenlijk cachexie, hoe ontstaat…

Lees meer

Nieuwsbrief oktober 2007: Urinedrinkers

Af en toe nemen we ondanks de toename van het welzijnsniveau op kalverstallen urinedrinkers waar. Dit wordt beschouwd als ongewenst gedrag vanwege het ontstaan van achterblijvers en de onrust in…

Lees meer

Nieuwsbrief september 2007: MKZ en Blauwtong

De afgelopen maanden is de veehouderij in Nederland weer opgeschrikt door zowel bluetongue als Mond- en Klauwzeer (MKZ). MKZ is tot nu toe gelukkig beperkt gebleven tot 2 bedrijven in…

Lees meer

Nieuwsbrief augustus 2007: Coccidiose

Alle kalveren dragen coccidiën bij zich, maar niet ieder kalf heeft last an coccidiose!!! In Nederland komen 13 soorten coccidiën voor, waar er maar 3 acute ziekte bij kalveren kan…

Lees meer