F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuws

Iedere maand proberen wij u op de hoogte te brengen van actualiteiten en onze kennis te delen middels een nieuwsbrief. Op deze nieuwsbrief kan een ieder zich abonneren. Ook alle eerdere edities zijn via onze site te raadplegen.

Digitale facturatie

Wist u dat? Wij u de mogelijkheid bieden om uw facturen digitaal te ontvangen via de mail. Indien u hier gebruik van wil maken, kunt u dit aangeven middels een…

Lees meer

Nieuwsbrief september 2018: Zwellingen en bulten

We zien bij kalveren af en toe een bult die daar niet hoort te zitten. Deze kan klein of groot zijn, plots ontstaan of langzaam groeien. Afhankelijk van het soort…

Lees meer

Nieuwsbrief augustus 2018: Hitte

De Hitte Bij het schrijven van deze nieuwsbrief, hebben we in het merendeel van het land al de tweede hittegolf achter de rug. De temperaturen zijn reeds onder de 30…

Lees meer

Zoönosen bij kalveren

Een zoönose is een infectieziekte waarbij mensen door dieren besmet worden. Zestig procent van alle bekende infectieziekten en zeventig procent van alle ‘nieuwe’ infectieziekten zijn oorspronkelijk afkomstig van dieren. Ook…

Lees meer

Nieuwe privacy wetgeving

Nieuwe verordening betreffende bescherming van uw persoonsgegevens Ongetwijfeld heeft u er al van gehoord: per 25 mei jongstleden is een nieuwe verordening van kracht geworden die bescherming van persoonlijke gegevens…

Lees meer

Maak van je nieuwe BGP een succes

Het bedrijfsgezondheidsplan wordt in de wetgeving aanzien als een speerpunt voor optimalisatie van de gezondheid op uw bedrijf. Helaas heeft het bedrijfsgezondheidsplan ook een negatieve bijklank gekregen door het verplichte…

Lees meer

Bacteriën praten met elkaar!

De term die gebruikt wordt voor communicatie tussen bacteriën via chemische moleculen is quorum sensing. Deze eigenschap heeft belangrijke gevolgen voor hoe bacteriën zich gedragen (bijvoorbeeld resistentie voor antibiotica!) en…

Lees meer

Hoe zit het nu met geblokkeerde kalveren (I&R problemen)?

Als kalverhouder kunt u buiten uw schuld en medeweten betrokken zijn geraakt met blokkade van een of meerdere kalveren op uw bedrijf door fouten in het I&R systeem van een…

Lees meer

Diarree of dunne mest bij vleeskalveren

Diarree of dunne mest Diarree is een verzamelnaam van veel verschillende symptomen en je zou het ook dunne mest kunnen noemen. Dunne mest klinkt alvast minder dramatisch en zoals iedere…

Lees meer

Stal GPS

Geen hoogtechnologische snufjes maar een eenvoudige en duidelijke benaming van iedere locatie in de stal. Dat bedoelen we met de stal GPS. Nu bedrijven steeds groter worden en veehouders ook…

Lees meer