F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuws

Iedere maand proberen wij u op de hoogte te brengen van actualiteiten en onze kennis te delen middels een nieuwsbrief. Op deze nieuwsbrief kan een ieder zich abonneren. Ook alle eerdere edities zijn via onze site te raadplegen.

Bezoekverslagen

Na het uitvoeren van een bedrijfsbezoek zorgen wij voor een accurate verslaglegging  en adviezen. Dit verslag is op het bedrijf gemaakt en is daar ter inzage. Op de portal worden…

Lees meer

Salmonella?

In 2016 brachten we een nieuwsbrief uit waarin we beschreven wat Salmonella is en welke maatregelen je kan nemen. Toch is het misschien niet altijd duidelijk wat er gaande is. Tijdige communicatie met de dierenarts en enkele tips kunnen misschien helpen.

Lees meer

Een gezond en gelukkig 2021!

Het jaar 2020 gaan we nog lang herinneren. Het is een unieke en ongelukkige situatie en dit bewogen jaar heeft ons leven veranderd. Hoewel ook wij 2020 anders hadden voorgesteld…

Lees meer

Prikincidenten

Diergeneesmiddelen worden vaak per injectie toegediend. Hierdoor weten we zeker dat het bewuste dier het juiste middel op de juiste manier in de juiste dosering binnenkrijgt. Daarmee creëer je de beste kans op een goede werking van het diergeneesmiddel en in geval het antibiotica zijn wordt de ontwikkeling van resistentie zo beperkt mogelijk gehouden.
We gaan in op het vermijden van “prik” incidenten bij de toediener en hoe te handelen bij deze “prik”incidenten.

Lees meer

Cachexie

cachexie (extreme vermagering) ontstaat wanneer een kalf lang of in ernstige negatieve energiebalans verkeert. Indien deze dieren niet tijdig op de juiste wijze behandeld worden is de kans op sterfte groot

Lees meer

Voorkomen beter dan niet meer genezen…..

Virale infecties zijn dagelijkse kost, niet alleen op uw bedrijf, ook ons sociale leven wordt danig op de proef gesteld door de huidige Covid-19 pandemie. Bij virale infecties op uw…

Lees meer

Difterie

difterie is een ontsteking aan het strottenhoofd door Fusobacterium necrophorum (subspecies necrophorum). In dit nieuwsitem wordt ingegaan op deze ziekte en hoe te handelen

Lees meer

Snelheid van ingrijpen, ziekteverspreiding in een koppel kalveren

In verband met het COVID-19 virus heeft u de laatste maanden in de media meerdere malen kunnen lezen over het besmettingsgetal, ook wel (basis) reproductiegetal (R0) genoemd. Deze R0-waarde is ook van toepassing bij ziekteverspreiding in de kalverstal.

Lees meer

Handhygiëne

wat is het verschil tussen handhygiëne en handdesinfectie en wanneer moet ik wat toepassen

Lees meer

Selectiekalveren

Ondereind of selectiekalveren komen in elk koppel voor en hebben een negatieve invloed op het technisch resultaat. Het is dan ook zaak het ontstaan van selectiekalveren zoveel mogelijk te beperken en de aanwezige achterblijvers zo goed mogelijk bij de rest van het koppel te betrekken.

Lees meer

Aanmelden voor de nieuwsbrief?