F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuws

Iedere maand proberen wij u op de hoogte te brengen van actualiteiten en onze kennis te delen middels een nieuwsbrief. Op deze nieuwsbrief kan een ieder zich abonneren. Ook alle eerdere edities zijn via onze site te raadplegen.

Nieuwe privacy wetgeving

Nieuwe verordening betreffende bescherming van uw persoonsgegevens Ongetwijfeld heeft u er al van gehoord: per 25 mei jongstleden is een nieuwe verordening van kracht geworden die bescherming van persoonlijke gegevens…

Lees meer

Maak van je nieuwe BGP een succes

Het bedrijfsgezondheidsplan wordt in de wetgeving aanzien als een speerpunt voor optimalisatie van de gezondheid op uw bedrijf. Helaas heeft het bedrijfsgezondheidsplan ook een negatieve bijklank gekregen door het verplichte…

Lees meer

Bacteriën praten met elkaar!

De term die gebruikt wordt voor communicatie tussen bacteriën via chemische moleculen is quorum sensing. Deze eigenschap heeft belangrijke gevolgen voor hoe bacteriën zich gedragen (bijvoorbeeld resistentie voor antibiotica!) en…

Lees meer

Hoe zit het nu met geblokkeerde kalveren (I&R problemen)?

Als kalverhouder kunt u buiten uw schuld en medeweten betrokken zijn geraakt met blokkade van een of meerdere kalveren op uw bedrijf door fouten in het I&R systeem van een…

Lees meer

Diarree of dunne mest bij vleeskalveren

Diarree of dunne mest Diarree is een verzamelnaam van veel verschillende symptomen en je zou het ook dunne mest kunnen noemen. Dunne mest klinkt alvast minder dramatisch en zoals iedere…

Lees meer

Stal GPS

Geen hoogtechnologische snufjes maar een eenvoudige en duidelijke benaming van iedere locatie in de stal. Dat bedoelen we met de stal GPS. Nu bedrijven steeds groter worden en veehouders ook…

Lees meer

Voedselketeninformatie (VKI)

Wat is VKI? Bij de levering van slachtkalveren moet u als kalverhouder informatie geven over de gezondheid van de kalveren en uw bedrijf. Deze ‘voedselketeninformatie’ (VKI) is verplicht in de…

Lees meer

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Fijne Feestdagen en gelukkig nieuwjaar! Namens DAP Thewi BV , wensen wij u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar en… danken u allen voor de fijne samenwerking in het afgelopen…

Lees meer

Opbrengst KIKA en uitslag loterij symposium

Opbrengst KIKA Wij willen u heel hartelijk danken voor uw gift voor KIKA. Namens ons en KIKA hartelijk dank. De totale opbrengst bedraagt €2300,52. Als praktijk vullen wij dit bedrag…

Lees meer

Verslag symposium 25 jaar dierenartsenpraktijk Thewi BV

Symposium 25 jaar DAP Thewi Op ons symposium kwamen verschillende sprekers aan bod die tot nadenken inspireerden. Dit jubileum jaar wilden we graag terugkijken op het verleden, stilstaan bij het…

Lees meer