F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuws

Iedere maand proberen wij u op de hoogte te brengen van actualiteiten en onze kennis te delen middels een nieuwsbrief. Op deze nieuwsbrief kan een ieder zich abonneren. Ook alle eerdere edities zijn via onze site te raadplegen.

Lancering app DAP Thewi BV

de functionaliteiten en wijze van installeren app dierenartsenpraktijk Thewi BV

Lees meer

Uitnodiging Symposia

jaarlijkse symposia van dierenartsenpraktijk Thewi BV

Lees meer

Iedere ronde nieuwe kansen!

bijeenkomsten /workshops

Lees meer

Infokalf berekeningen

Lees meer

Open dag 13 juli 2019: Mts. Groot Zevert-Everink

Open dag: Op 13 juli van 12:30 uur tot 16:30 uur is er de gelegenheid om te komen kijken bij de nieuwe stal van Mts. Groot Zevert-Everink aan de Gasteveldsdijk…

Lees meer

Open dag 13 juli 2019: Familie Versteegh

Open dag: Op 13 juli van 13 uur tot 16 uur is er de gelegenheid om te komen kijken bij de nieuwe stal van de familie Versteegh aan de Topperweg…

Lees meer

Nieuwe dierenarts: Jacobine van Laar

Nieuwe dierenarts: Jacobine van Laar. Vanaf 1 juli 2019 werkzaam bij Dap Thewi BV

Lees meer

Agri Care Car

Project HAS studenten

Lees meer

Welke relatie heeft de schapenhouderij met de kalverhouderij

Voor ons als kalverhouderij is BCK (Boosaardige catarhaalkoorts) van belang, gezien de overeenkomende symptomen met MKZ en BCK is mede hierdoor opgenomen op de lijst van de OIE met aangifteplichtige ziekten. Voor u als schapenhouder is het op eenzelfde manier belangrijk in het kader van vrij worden cq blijven van BD(Border Disease).

Lees meer

Inzet tweede keus middelen

hoe zit het nou met het inzetten en het op voorraad hebben van tweede keusmiddelen op het kalverbedrijf en welke voorwaarden dienen hierbij in acht worden genomen?

Lees meer