F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Voedselveiligheid en Volksgezondheid

Borging van voedselveiligheid en volksgezondheid

Voedselveiligheid staat al jaren volop in de belangstelling, volksgezondheid omvat meer dan voeding alleen en neemt de laatste jaren een steeds belangrijkere diergeneeskundige plaats in. Zo omarmen wij dan ook de “one-health”gedachte waarbij samenwerking gezocht wordt met de humane sector. De consument verwacht terecht dat er ook van ons op dit vlak geen fouten gemaakt worden. Middels ondersteuning van ons bedrijfsspecifieke softwarepakket, de portal en de kwaliteitssystemen (GMP+, ISO9001:2015) borgen wij een duidelijke en transparante handelswijze. Protocollair handelen is hierbij van essentieel belang. Daarnaast streven we er naar om op zowel diergeneeskundig vlak alsook humaan (de “one-health”gedachte) up-to-date te blijven. Dit alles ondersteunt ons in het uitvoeren van onze poortwachterfunctie op het gebied van voedselveiligheid en de volksgezondheid.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?