F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Kwaliteit van leven

Dierenwelzijn is een complex begrip dat zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijk welzijn (hoe voelen dieren zich) omvat. Dierenwelzijn is een subjectief gebied. Echter vast staat dat een dier recht heeft op 5 vrijheden, namelijk:

  • vrij van dorst, honger en ondervoeding,
  • vrij van fysiek en thermaal ongerief,
  • vrij van pijn, verwonding en ziekten,
  • vrij van angst en chronische stress,
  • vrij om natuurlijk gedrag te vertonen.

Veel van deze vrijheden zijn reeds verweven in geldende regelgeving (IKB en wettelijk) en samen met u proberen we het welzijn van uw dieren te borgen en te verhogen, zodat we als sector een geaccepteerde plek in de samenleving kunnen behouden en verstevigen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?