F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Diergezondheid

Wij trachten middels gespecialiseerde kennis en een proactieve houding de diergezondheid op uw bedrijf te bewaken en waar nodig te verbeteren om op deze manier een toegevoegde waarde voor u en uw bedrijf te kunnen zijn. Om diergezondheid te optimaliseren kijken we hierbij dan ook naar alle risicofactoren op uw bedrijf.

Samenwerking met de partners in de sector is hierbij essentieel. We streven hierbij om steeds meer protocollair te werken, ondersteund door een door onszelf ontwikkeld en voor de kalversector gespecialiseerd diergeneeskundig ERP systeem genaamd Vetview. Onze verbindende rol in de sector alsmede het dagelijks overleg tussen alle dierenartsen is hierbij een van onze grootste sterktes. Omdat het speelveld waarin we ons allen bewegen is afgelijnd middels verschillende sectorale, nationale en Europese richtlijnen en wetgevingen, streven wij er naar al onze beslissingen duidelijk te onderbouwen en vast te leggen. Onze klanten kunnen alle relevante informatie terugvinden in onze portal waardoor we meehelpen de administratieve verplichtingen ook voor u te borgen. Deze systemen worden continu doorontwikkeld op basis van nieuwste technologische mogelijkheden en vernieuwde wet- & regelgeving.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?