F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Team

Alle dierenartsen werkzaam binnen de praktijk zijn geborgde kalverdierenartsen en zijn lid van de Groep geneeskunde landbouwhuisdieren (GGL) en lid van de Vakgroep Gezondheidszorg Vleeskalveren (VGVK). Verder bekleden we diverse maatschappelijke en sectorale bestuursfuncties.

Het volledige team van DAP Thewi heeft in het kader van duurzame inzetbaarheid een traject gevolgd begeleid door het team van Sharewater. Belangrijkste aspecten hierbij zijn competentieontwikkeling, flexibele inzet – Het Nieuwe Werken – en het stroomlijnen van bedrijfsprocessen. Dit project is tot stand gekomen mede dankzij ondersteuning vanwege het Europees sociaal fonds (ESF).

Dennis Wels

Max Heijstek

Marloes Kolen

Anton Bakx

Leo Theeuwes

Moniek van Gastel

Annet van Uchelen

Maarten Verstraeten

Dick Dijkhuis

Koen D’Hoe

Niels Geurts

Eric van der Velden

Harry Nieuwenhuizen

dierenarts-partner

Tanja van der Sluys

Peter Theeuwes

Aanmelden voor de nieuwsbrief?